מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תכנית המתאר

תושבים יקרים

תוכנית המתאר הכוללנית של זכרון יעקב הופקדה.

תוכנית המתאר של זכרון יעקב, קודמה על ידי מנהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון, יוזמי התוכנית, החל משנת 2015 התוכנית גובשה  תחילה בתיאום עם המועצה המקומית וכללה הליכי שיתוף ציבור מול התושבים.

מטרת התוכנית הייתה לתת מענה לחוסר בשטחי מסחר ותעסוקה כדוגמת, איזור התעשייה המשותף עם חוף הכרמל, פארק היין וקידום המלונאות במושבה, פיתוח מענה נדרש בתחום התחבורה הציבורית ותשתיות תחבורה, פיתוח תיירותי נדרש, שמירה על המורשת ההיסטורית, שמירה על שטחים פתוחים וחקלאים, טיפול באוכלוסיית הגיל השלישי והזוגות הצעירים ועוד.

אולם בהמשך, קידום התוכנית על ידי יזמיה ועל ידי הוועדה המחוזית נעשה שלא בתיאום עם המועצה ובניגוד לדעתה בסוגיות רבות לאור זאת המועצה המקומית מתנגדת לתוכנית המתאר כפי שהופקדה, ותגיש התנגדות מסודרת בהתאם להוראות הדין.

המועצה קוראת  לתושבים המעוניינים בכך להעלות בפניה  הערות, הארות והשגות ביחס לתוכנית המתאר

בעמוד זה תמצאו קישור לטופס מקוון לנוחיותכם - יודגש כי העברת הפניה למועצה  איננה מחליפה הגשת התנגדות רשמית אותה מבקש התושב להגיש על פי כל דין וזאת ככל שימצא לנכון להגיש התנגדות.

יובהר כי המועצה איננה מתחייבת לכלול במסגרת התנגדותה את כל הטענות וההשגות שיועברו על ידי התושבים ותפעל בעניין זה על פי שיקול דעתה.

המועד האחרונה להגשת התנגדויות הוא 26.12.2019

קראו עוד

מסמך התנגדות המועצה המקומית זכרון יעקב

מסמך התנגדות של המועצה המקומית זכרון יעקב הוגש לוועדה המחוזית. ההתנגדות נערכה על ידי צוות המקצועי של המועצה ממחלרות הוהנדסה, מחלקה משפטית גזברות ואחרים.

את מסמך ההתנגדות הכינו משרד עו"ד הררי טויסר . בראש הצוות עמדה עו"ד אילנה בראף ולידה עו"ד עזרא רחמים. חוות דעת אדריכלית הוגשה על ידי עו"ד ואדריכלית טלי שמחה, וחוות דעת שמאית  הוכנה על ידי משרד קמיל, טרשנסק, רפאל (שמאות מקרקעין ושרותי נדל"ן) .

התנגדות לתוכנית 353-0440131 תכנית מתאר כוללנית לזכרון יעקב - לחץ כאן

הנחיות כלליות להגשת התנגדות לתוכנית

  • כתב ההתנגדות (מלל חופשי) יכול להיחתם ע"י אדם פרטי, ב"כ וכו'.
  • על ההתנגדות להיות מלווה בתצהיר חתום ע"י עו"ד.
  • יש להעביר עותק לוועדה המקומית המרחבית יישובי הברון ולמהנדס המועצה המקומית זכרון יעקב
  • הגשת ההתנגדות יכולה להתבצע:
    • בהגשה ידנית לוועדה מחוזית חיפה – שד' פל ים 15א חיפה (מגדל הטיל קומה רביעית) – בעדיפות.
    • אפשר במייל לכתובת - AmihayTu@iplan.gov.il
  • חשוב לוודא שהתקבל - לכן עדיף להגיש ידנית ולקבל אישור "התקבל"
קראו עוד