מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ועדת תמיכות

 

ועדה מקצועית

תפקיד הוועדה:

המלצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים לטובת הציבור ושלא למטרות רווח.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

מרכז/ת הוועדה

עופר לזמי

חבר/ת וועדה – גזבר המועצה

אבי הוסמן

חבר/ת וועדה – מזכיר המועצה

דני ביתן

חבר/ת וועדה – יועמ"ש

יוסי ברזלי


בקשות לתמיכה ניתן להגיש לוועדה אחת לשנה. המועד יעודכן באתר המועצה ב"הודעות לתושב"

תמיכה לעמותות/מוסדות ציבורים הפועלים בתחום המועצה עפ"י המפורט להלן:

סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  •       תנועות נוער
  •       היסטוריה והנצחה
  •       ספורט
  •       רווחה
  •       צרכי דת

תבחינים למתן תמיכה:

התבחינים מתייחסים לכמות המשתתפים, לשעות פעילות, השפעה על חיי הקהילה בישוב וחוות דעת מקצועית.

טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרד מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות.

לצפייה בפרוטוקולים של הוועדה לחץ כאן