מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ועדה לענייני תכנון

תפקיד הוועדה:

תפקידי הועדה הם לגבש את מדיניותה של המועצה בתחומים הבאים:

  •       תכנון בנין עיר
  •       תשתיות תחבורתיות ביישוב ובסביבתו
  •       תכניות אזוריות המשפיעות על הישוב
  •       הועדה תבחר את התוכניות בהן תעסוק
  •       הוועדה תבחן את עמדתה בכל הנוגע לתכנית המתאר של היישוב
  •       הועדה תיזום ותציע פתרונות בתחומי התחבורה והתשתיות ביישוב

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – ראש המועצה

זיו דשא

מרכז/ת הוועדה – מהנדס המועצה

ישראל בן ישראל

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

יהודה ברונר

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

אריה פולק

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

מאיר ליאני

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

צילה רשף

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

עמוס כהן

לצפייה בפרוטוקולים לחץ כאן