מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ועדת תחבורה

תפקיד הוועדה:

מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה ברשות המקומית. כמו כן, הוועדה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התמרור ובמשרד התחבורה

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – סגן ראש המועצה

מאיר ואנונו

מרכז/ת הוועדה

עמית אסימיני

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

אריה פולק

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

מאיר ליאני

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

פנינה סלומון

חבר/ת וועדה – מהנדס המועצה

ישראל בן ישראל

חבר/ת וועדה – יועץ תנועה

מיכאל רובינוב

חבר/ת וועדה – נציב משטרה

אבי סבח

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

דוד נמרי

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

יגאל הקר

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

צביקה אריאל

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור


 

פנייה לוועדת התחבורה לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקולים של הוועדה לחץ כאן