מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ועדת ביקורת

תפקיד הוועדה:

  • לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה.
  • לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה.
  • לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין.
  • לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
  • רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין.
  • ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – חבר/ת מועצה

אלי אבוטבול

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

אריה פולק

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

משכית לאופר