מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

טפסים של מחלקת גביה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי יש למלא הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה
13/01/2019
2.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2019
3.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2019
4.
טופס הוראת קבע לבנק לחשבונות השוטפים. יש למלא הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה