מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

פעולות במישור המדיני – בירוקטי

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פנייה בעניין הרצת אסדת לוויתן
04/11/2019
2.
הערות מועצה מקומית זכרון יעקב להיתר פליטה לוויתן
07/08/2019
3.
מכתב למנכ"ל משרד האנרגיה.
4.
סיכום דיון עם מנכל משרד האנרגיה