מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

צו מיסים

מועצה המקומית זכרון יעקב בישיבתה מיום 27.6.17 החליטה להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 לפי סעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992. 
 
המועצה בהחלטתה על הטלת הארנונה הכללית מסתמכת כל שנה על הנחיות משרד הפנים לקביעת תעריפי הארנונה. חוק ההסדרים במשק המדינה הוא זה שקובע מדי שנה עבור הרשות את שיעורי העלאת הארנונה. והיא נקבעת לפי האזור בו מצוי הנכס, גודל הנכס, הסיווג והשימוש בו. יצוין כי המועצה אישרה את העלאה שנקבעה בחוק בשיעור 2.18%
 
תשלום הארנונה על- ידי התושבים מהווה מרכיב מתקציב המועצה ומבטיח פעילות שוטפת לאספקת שירותים לתושבים. הכוללים בין היתר: תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, תחזוקת גנים ציבוריים, אספקת שירותים בתחום התברואה, ניקיון רחובות ומגוון שירותים נוספים לרווחת תושבי המושבה.
 
הארנונה במהותה היא מס המשולם לקופת המועצה ומשום כך אין היא משולמת תמורת שירות מסוים. לכן אין לתלות את החובה לתשלום באותו מתן שירות כמו: פיתוח סביבתי, אזורי בנייה ועוד.
כל אלו אינם פוטרים את התושב מתשלום הארנונה.

 

 

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
2.
צו מסים לשנת 2019
27/08/2019
3.
צו מיסים לשנת 2018
4.
צו מיסים חתום לשנת 2018
5.
צו מיסים לשנת 2017
6.
צו מיסים לשנת 2016
7.
צו מיסים לשנת 2015
8.
צו מיסים לשנת 2014
9.
צי מיסים לשנת 2013
10.
צו מיסים לשנת 2012
11.
צו מיסים לשנת 2011