מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

בעלי תפקידים בחירום

הרכב ועדת מל"ח – מועצה מקומית זכרון יעקב 2016
 
 

רשימת תפקידים

שם ומשפחה

הערות

יו"ר הועדה

יצחק בלה

 

ראש מטה

קובי יעקובי

 

קב"ט המועצה

אלי עטיה

 

מזכיר המועצה

דני ביתן

 

גזבר המועצה

אבי הוסמן

 

מנהלת כ"א

יעל סוקולר

ראש מכלול משאבי אנוש

נציג פס"ח

איציק שבתאי

מועצה דתית

מנהלת מח' חינוך

מרים פנויאן

ראש מכלול חינוך

נציג מידע לציבור

אביטל אפרת

ראש מכלול מידע לציבור

מהנדס המועצה

נדב הדר

ראש מכלול תשתיות

נציג מים וביוב

ארקדי ברונשטין

 

מנהלת רווחה

אורלי דביר

ראש מכלול טיפול באוכלוסיה

חשמל

עוזי נוריאל

 

נציג איכות סביבה

יואל שגיא

 

נציג בריאות

יחיא פרץ

 

נציג דלק מזון ומשק כללי

מיטל קרביץ

 

תחבורה

עופר ליזמי

 

מנהל רישוי ופיקוח

אורן פרץ

 

מח' הנדסה – ראש צוות

לירן דנינו

מתן מענה לעבודת בשטח

נציג משטרה

אשר בן שמעון

שוטר קהילתי

נציג צה"ל

עודי רחמני