מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

סקר טבע עירוני

במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה שיצא בשנת 2017, זכתה המועצה במימון לסקר טבע עירוני. העבודה מתבצעת על ידי יחידת סקרי טבע עירוני של החברה להגנת הטבע, הכוללת צוות סוקרים מקצועי ומנוסה שמורכב מאקולוגים, בוטנאים וזואולוגים. סקר זה מהווה חלק ממאמץ לאומי להשלמת מסד נתונים ארצי לתשתיות טבע עירוניות.

מסד הנתונים שייאסף בסקר ישמש את המועצה בתכנון מקיים ובשימור שטחי הטבע הערכיים ביישוב.

מהי חשיבות הסקר במועצה המקומית זכרון יעקב?

מטרת הסקר הינה ליצור תמונת מצב עדכנית של ערכי הטבע המקומיים, על-ידי בניית בסיס נתונים של המערכות הטבעיות המצויות במועצה. סקר הטבע עשוי לסייע לגורמי התכנון והניהול במועצה בטיפוח וניהול מיטבי של תשתיות הטבע המקומיות ולשימור המגוון הביולוגי למען רווחת התושבים. תשתית ידע זו מסייעת למקבלי ההחלטות ולמתכננים לקדם תהליכי פיתוח עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור על המערכות הטבעיות ושמירה על קיומן ותפקודן.

המידע ירוכז ויעלה כמפה אינטראקטיבית וכמידע כתוב שיהיו זמינים לכל תושב. במהלך הסקר יתקיימו אירועים קהילתיים לחשיפת התושבים לממצאי סקר הטבע העירוני.

מה גילינו עד כה?

המועצה התברכה בבתי גידול טבעיים רבים ובהם ערכי טבע ייחודיים ומעניינים: נחלים ומעיינות, אזורי חורש ובתה, יערות פארק של אלוני תבור, מערות, מצוקים ועוד. כל אלה משמשים מקום מחייה למגוון רב של בעלי חיים וצומח מקומיים. במהלך הסקר יתועדו בכל אתרי הטבע והשטחים הפתוחים במושבה מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המקומיות: עצים ייחודיים, מוקדי פריחה עונתיים, אתרי קינון, ריכוז של זוחלים, פעילות יונקים, פרפרים, דו-חיים ועוד. 

בסקר הסתיו אותרו ריכוזי פריחה רבים ובהם צמחים מגוונים כגון: חצב מצוי, נרקיס מצוי, חבצלת קטנת פרחים, כרכור חורפי, נץ חלב הררי, כלנית מצויה, רקפת מצויה, סחלב פרפרני ועוד. כמו כן תועדו עצים ייחודיים כגון אלון תבור, ער אציל, שיזף, אלה אטלנטית, חרוב מצוי ועוד. בנוסף, תועדה פעילות של מגוון יונקים, עופות וזוחלים כגון צבי ארץ-ישראלי, דרבן הודי, שפן סלע, חזיר בר, צב ביצות, נמייה, תן זהוב, זעמן זיתני ועוד.

כיצד אתם יכולים להיות שותפים?

נשמח לקבל דיווחים ועדכונים על תופעות טבע שאתם נתקלים בהם ברחבי המועצה - קינון עופות ייחודיים, ריכוזי פריחה, תצפיות על דו חיים ועוד. ניתן להעלות את הדיווחים לאתר החברה להגנת הטבע דרך הקישור: https://www.teva.org.il/tevabaeir